Introduction to Machine Learning

Introduction to Machine Learning (Introduktion till maskininlärning), 3 hp

Beskriving

Örebro universitet erbjuder en introduktion till maskinlärning. Under utbildningen erbjuds kunskap om grundläggande koncept inom maskininlärning, samt urval och tillämpning av olika maskininlärningsalgoritmer. Dessutom kommer studenten lära sig att utvärdera prestandan hos dessa lärande system.  Efter avslutad kurs skall den studerande kunna förbereda data och använda maskininlärningsmetoder för att lösa ett problem inom ett intelligent system.

Innehåll
  • Grundläggande begrepp och algoritmer för övervakad och oövervakad inlärning.
  • Tillämpningsområden för maskininlärningsalgoritmer för klassificering och förutsägelse.
  • Metoder för förbehandling av data, t.ex. normalisering, attributextraktion och urval, dimensionalitetsreduktion och balansering.
  • Praktiska rekommendationer för tillämpning av maskininlärningsalgoritmer. –
  • Utvärdering och analys av prestandan för maskininlärningsalgoritmer.

Ytterligare ämnen: bias och varians avvägning, belöningsbaserad inlärning, kombinationsinlärning

Behörigshetskrav:

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng t.ex. datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Genomförande

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, gruppdiskussioner, obligatoriska självstudier med övningar samt presentationer på seminarier inom en litteraturstudie och en case-baserad inlärningsuppgift.

  • First meeting (Official start) : week 45 – Tuesday 7th of November 2017 (09.00-12.00)
  • Intermediate meeting: week 5 – Tuesday 30th of January 2018 (09.00-12.00)
  • Final meeting (End of course): week 11 – Tuesday 13th of March 2018 (09.00-12.00)

OBS!!! Kursen ges på engelska

Läs kursplanen här: Länk till kursplan