Internet of Things- IoT 3 hp

Internet of Things- IoT 3 hp

Innehåll

  • Grundläggande begrepp och nätverksprotokoll för IoT tillämpningar.
  • Tillämpningsområden för IoT med resursbegränsade enheter (sensorer och aktuatorer).
  • Nätverksprotokoll för säker insamling av sensordata från resursbegränsade, nätverkade enheter.
  • Praktisk programming av resursbegränsade, nätverkade enheter mha Contiki-NG operativsystemet.
  • Utvärdering av olika nätverksprotokoll mha enkel analys och simulation.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde. Alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/ datavetenskap/ systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/ Engelska 6.

Genomförande

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Den består av en serie internetbaserade föreläsningar, obligatoriska självstudier med övningar i form av programmeringsuppgifter samt presentationer på seminarier.

Träff 1: onsdag 25 april 2018 (kursstart) (OBS! i Kista Stockholm)
Träff 2: fredag 18 maj 2018 (OBS! i Kista Stockholm)
Träff 3: tisdag 29 maj 2018 (kursavslut) (OBS! i Kista Stockholm)

Kursen ges på engelska.

Gå vidare till kursplanen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig till vårens utbildning är den 17 april 2018.