Avancerad Artificiell Intelligens  3 hp

Avancerad Artificiell Intelligens  3 hp

Innehåll:

Kursen ger en fokuserad bild av tre ämnen inom AI som är särskilt relevanta inom industriella tillämpningar, nämligen resursschemaläggning, robotmanipuleringsplanering och multirobotkoordination.

Specifika kursämnen inkluderar följande:
• Översikt över systematiska och lokala sökmetoder.
• Introduktion till begränsningsresonemang, urbackningssökning, k-konsistens.
• Temporala begränsningsresonemang, schemaläggning med begränsningsresonemang.
• Gitter- och urvalsbaserade algoritmer för rörelsesplanering för robotar.
• Moderna metoder för multirobot- rörelseplanering, koordinering och styrning.

Kursen kommer introducera studenterna till toppmoderna verktyg inom de tre huvudämnena, Meta-CSP Framework och dess användning i resursschemaläggning, OMPL-rörelseplaneringsbiblioteket och koordineringsverktyget coordination Oru med flera robotar. Studenterna får möjlighet att utveckla ett eller flera projekt med hjälp av de presenterade verktygen.

Målgrupp:

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/ datavetenskap/ systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/
Engelska 6.

Genomförande:

Kursen är utformad som en distanskurs med ett fåtal obligatoriska träffar i klassrum. Kursen består av en serie internetbaserade föreläsningar och möten, obligatoriska självstudier, samt presentationer på seminarier.

Kursen ges i form av föreläsningar och praktiskt projektarbete. Två föreläsningar kräver fysisk närvaro i Örebro, resten kommer att ges på distans. Det praktiska projektarbetet handlar om att använda moderna verktyg för schemaläggning, rörelseplanering eller multi-robot-koordinering. Verktygen förklaras av lärarna vid föreläsningarna, och studenten ska välja ett verktyg för sitt projekt.

Träff 1:  3 Maj  2018, kl. 9.00-12.00 (kursstart)

Träff 2:  1 Juni 2018, kl. 9.00-17.00 (slutseminarium)

Kursen ges på engelska.

Gå vidare till kursplanen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig till vårens utbildning är den 30 april 2018.