Introduction to Artificial Intelligence

Introduction to Artificial Intelligence (Introduktion till artificiell intelligens), 3 hp

Beskriving

Örebro Universitet erbjuder kursen Introduktion till artificiell intelligens som tar upp grundläggande koncept inom klassisk artificiell intelligens (utöver maskininlärning). Traditionell artificiell intelligens karaktäriseras av så kallad deklarativ ansats för problemlösning.  Kursen behandlar ett urval av olika intelligenta problemlösningsmetoder, såväl teoretiskt som praktiskt. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna modellera och använda lämpliga generiska lösningsalgoritmer för att lösa problem inom ett intelligent system.

Innehåll

Kursen ger en allmän bild av ett större urval av delområden inom AI. Dessa inkluderar i teori och i användning:

  • Grundläggande begrepp inom artificiell intelligens, den deklarativa metoden för problemlösning
  • Generiska problemlösningsmetoder som sökmetoder, heuristisk optimering, constraint satisfaction och grundläggande intelligenta planeringmetoder
  • Semantisk representation av information
  • Förutsättningar för och användning av intelligenta problemlösningsalgoritmer
  • Etisk reflektion kring intelligenta algoritmer

 

Behörigshetskrav:

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng t.ex. datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Målgrupp

Uppdragsutbildningen riktar sig till yrkesverksamma med en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng, med datavetenskap/datateknik som huvudområde, alternativt examen på grundnivå om 180 högskolepoäng i datateknik/datavetenskap/systemvetenskap (som innehåller programmering). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Genomförande

Kursen är utformad som en distanskurs med tre obligatoriska träffar på Örebro universitet. Undervisningen består av internetbaserade föreläsningar, övningar som t.ex enklare programmeringsuppgifter samt muntliga presentationer.

Träff 1 (kursstart): Torsdag 15 mars 2018, kl. 9.00-15.00

Träff 2:  Tisdag 8 maj 2018, kl. 9.00-12.00

Träff 3:  Torsdag 21 juni 2018, kl. 9.00-12.00                    

OBS!!! Kursen ges på engelska