Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Teknikutveckling inom industrin på områden som till exempel robotik, automation och artificiell intelligens är en viktig möjliggörande teknik. En konkurrenskraftig industri kräver medarbetare med både rätt kunskap och hög kompetens.

I samarbete mellan akademi och industri etablerar vi ett nationellt utbildningsinitiativ med mål att säkerställa tillförsel av kunskap inom AI och autonoma system. Kurserna är kostnadsfria till yrkesverksamma och ges i samarbete mellan Örebro universitet och Swedish Institute for Computer Science.

Kontakta oss: smarter@oru.se